Ten behoeve van veiligheid én paardrijplezier voor ons allen kent Manege Gerner een aantal huisregels. Wij rekenen op je/jullie medewerking.

Voor iedereen geldt:

 • Toeschouwers tijdens een leswisseling dienen STIL TE ZIJN en mogen zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien. Tijdens de lessen dient er absolute stilte te zijn aan de bakrand.
 • Tijdens de lessen mogen er dan ook geen toeschouwers langs de bakrand staan.
 • Niet rennen, fietsen of skelteren in de stalgangen en niet schreeuwen.
 • Voor de concentratie van de kinderen hebben wij het liefst dat ouders de les volgen vanuit de kantine.
 • Ouders met kleine, niet lessende, kinderen tot 10 jaar dragen zorg voor hun veiligheid. Met name wordt van de ouders gevraagd attent te zijn tijdens de wisseling van de lessen! De niet-lessende kinderen mogen niet in de bak of de stallen!
 • Opzadelen (en het helpen hierbij) mag alleen gedaan worden door diegenen die een korte theoretische en praktische instructie hebben ontvangen van Manege Gerner.
 • Klanten of vrijwilligers mogen alleen paarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en in- en uit de wei halen als zij hiervoor een korte theoretische en praktische instructie hebben gevolgd. Uit de wei halen mag alleen na toestemming van de instructeur.
 • Bij het uit de wei halen van de paarden en pony’s is het tot de leeftijd van 18 jaar verplicht een cap te dragen.
 • Er mag alleen buiten gerookt worden.
 • Niets op de bakrand leggen.
 • Jassen, tassen (met etenswaren) ophangen in de garderobe bij de kantine.
 • Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden.
 • De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap moet altijd direct na gebruik worden opgeruimd.
 • Openingstijden:
  Lesklanten en toeschouwers: tijdens lesuren en evenementen of anders op afspraak.
  Pensionklanten: volgens afspraak.

 

Voor iedere ruiter geldt:

 • Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen.
 • Tijdens het rijden is het dragen van een goedgekeurde cap verplicht.
 • Graag minimaal 15 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn
 • Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan.
 • Tijdens lessen voor beginners zo geluidloos mogelijk stallen mesten in de manege.
 • Klanten of vrijwilligers mogen alleen paarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden, op- en afzadelen en in- en uit de wei halen als dit onder toezicht van stalpersoneel gebeurt.
 • Klanten of vrijwilligers mogen paarden zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor bij de manege een korte theoretische en praktische instructie hebben gevolgd.
 • Tijdens de lessen in de stal opzadelen. Niet aan de bakrand je paard laten staan.

 

Voor beginnende ruiters c.q. nieuwe klanten geldt bovendien:

 • De rijkunst van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.
 • Absolute beginners volgen minimaal twee longe- of privélessen met daaraan gekoppeld theorielessen over veiligheid en paardenkennis.

 

Voor eigenaren van een paard of pony geldt bovendien:

 • Zadels dienen uitgerust te zijn met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels.
 • Het gebruikte harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.